Reference

I/43 Štíty průtah

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 08/2017 až 09/2017

Finanční objem provedených prací: 4 419 290,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky I/43 v tl. 5 cm a pokládka nové obrusné vrstvy.

I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 4.4.2017 až 3.7.2017

Finanční objem provedených prací: 5 899 802,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky na estakádě a demolice litého asfaltu, hydroizolace a vyrovnávací betonové desky nosné konstrukce mostu. Provedení nové vyztužené vyrovnávací betonové desky, pečetící vrstvy, hydroizolace, mostních odvodňovačů, litého asfaltu a asfaltobetonového souvrství včetně VDZ.

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2017 až 8.6.2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

 

Stručný popis stavby:

Odkrytí stávajícího mostu a provedení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, pečetící vrstvy, hydroizolace, drenáží a mostní římsy včetně kovového zábradlí. Sanace betonových konstrukcí spodní stavby mostu.

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Objednatel: ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2016 až 05/2017

Finanční objem provedených prací: 12 230 028,- Kč bez DPH

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice

Stručný popis provedených prací:

Frézovaní komunikace I/14, sanace podkladních vrstev betonovou stabilizací a pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky včetně spojovacích postřiků a asfaltových zálivek pracovních spár.

I/43 Březová nad Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 1.5. – 15.9. 2016

Finanční objem provedených prací: 3 510 962,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce opěrné zdi v křižovatce I/43 s II//3665. Demolice původní zdi a vybudování nové železobetonové zdi dl.33 m, chodníku, zábradlí, přeložek inženýrských sítí.

I/43 Brněnec, zvýšení BESIP na vjezdu od Svitav

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
a Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec

Lhůta plnění dle smlouvy: 1.4. – 31.8. 2016

Finanční objem provedených prací: 3 923 694,- Kč bez DPH a 296 035,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti v úseku křižovatky I/43 s II/363 – výstavba ochranných a dělících ostrůvků,úprava chodníků, rekonstrukce vozovky.

I/2 Přelouč – průtah, OŽK

Objednatel: SAPA-LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto

Termín zhotovení díla: 3.5.2014 – 2.9.2014

Cena díla: 4 800 000,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Obnova živičného krytu (OŽK) na průtahu silnice I/2 Přeloučí (km 72,833 – 73,553). Součástí stavby byla nezbytná úprava vedlejších ploch a rozjezdů křižovatek sil II/333, III/32214 a 32211 a křižovatek místních komunikací.

I/35 Litomyšl, rekonstrukce podchodu e.č.35-099

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 1.6. – 30.9. 2015

Finanční objem provedených prací: 4 706 914,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce podchodu pod silnicí I/35 v Litomyšli km 160,250. Jednalo se zejména o odtěžení konstrukce vozovky nad rámem podchodu a přechodových oblastí, novou hydroizolaci, nové římsy ze železového betonu a zřízení nové vozovky.