I/35 Koclířov – Hřebeč, stoupací pruh – OŽK a velkoplošné výspravy

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 05/2017 až 06/2017

Finanční objem provedených prací: 5 740 878,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování vozovky a pokládka nového asfaltobetonu včetně spojovacích postřiků a zálivek pracovních spár.