I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 07/2017

Finanční objem provedených prací: 5 899 802,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky na estakádě a demolice litého asfaltu, hydroizolace a vyrovnávací betonové desky nosné konstrukce mostu. Provedení nové vyztužené vyrovnávací betonové desky, pečetící vrstvy, hydroizolace, mostních odvodňovačů, litého asfaltu a asfaltobetonového souvrství včetně VDZ.