I/43 Březová nad Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 05/2016 – 09/2016

Finanční objem provedených prací: 3 510 962,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce opěrné zdi v křižovatce I/43 s II//3665. Demolice původní zdi a vybudování nové železobetonové zdi dl.33 m, chodníku, zábradlí, přeložek inženýrských sítí.