I/43 Štíty průtah

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 08/2017 až 09/2017

Finanční objem provedených prací: 4 419 290,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky I/43 v tl. 5 cm a pokládka nové obrusné vrstvy.