Mosty

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2017 až 8.6.2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

 

Stručný popis stavby:

Odkrytí stávajícího mostu a provedení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, pečetící vrstvy, hydroizolace, drenáží a mostní římsy včetně kovového zábradlí. Sanace betonových konstrukcí spodní stavby mostu.

I/35 Litomyšl, rekonstrukce podchodu e.č.35-099

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 1.6. – 30.9. 2015

Finanční objem provedených prací: 4 706 914,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce podchodu pod silnicí I/35 v Litomyšli km 160,250. Jednalo se zejména o odtěžení konstrukce vozovky nad rámem podchodu a přechodových oblastí, novou hydroizolaci, nové římsy ze železového betonu a zřízení nové vozovky.

III/3602 mosty ev. č. 3602 – 2 a 3602 – 3 Letohrad

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Termín zhotovení díla: 30.6.2008 – 26.6.2009

Cena díla: 19 831 070,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Kompletní rekonstrukce mostu. Demolice dvou původních mostů a výstavba nového předpjatého betonového mostu, opěrné zdi, napojení na stávající komunikace, úpravy ploch okolí mostu vč. veškerých dalších souvisejících prací.