Rekonstrukce mostu 311-020 Jablonné nad Orlicí

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: .08/2017

Finanční objem provedených prací: 3 081 676,-

Stručný popis stavby:

Provedení pokládky asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků na rekonstruovaném mostě a objízdných trasách.