Rekonstrukce mostu 311-020 Jablonné nad Orlicí

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 7. – 9.6.2017

Finanční objem provedených prací: 3 020 921,-

Stručný popis stavby:

Pokládka asfaltobetonového souvrství na rekonstruovaném mostě.