Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2017 až 8.6.2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

 

Stručný popis stavby:

Odkrytí stávajícího mostu a provedení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, pečetící vrstvy, hydroizolace, drenáží a mostní římsy včetně kovového zábradlí. Sanace betonových konstrukcí spodní stavby mostu.