Oprava mostu M15 Holice

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2017 až 04/2018

Finanční objem provedených prací: 925 845,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Odvoz a bourání konstrukcí o objemu 15,9 m3. Hloubení a přemístění výkopku a dovoz zásypu v kubatuře 115,6 m3. Osazení dvou nových prefabrikovaných rámů „BENEŠ“. Základové konstrukce, mostní opěry z betonu C25/30 v objemu 24,7 m3, římsy z betonu C30/37 v 8,1 m3 vše s výztuží a betonáží do bednění a dále s ochrannými nátěry a izolacemi. Výroba ocelového zábradlí, celkem 708,21 kg. Pokládka, rozprostřední a hutnění ŠD v tl. 100 mmv 61,6 m2 a dále v tl. 160 mm v ploše 61,6 m2. Postřik infiltrační 0,6 kg/m2 v 61,6 m2 a spojovacího 0,3 kg/m2 v stejné ploše. Pokládka krytu z asfaltobetonu ACP 22 tl. 90 mm a ACO 11 tl. 50 mm obojí v ploše 61,6 m2.