Lávka „Na Mušce“ přes Ředický potok

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 076 788,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu o jednom poli přes vodní tok pro pěší provoz o délce mostu 11,0 m, o rozpětí pole 7,8m, volná šířka mostu 2,0 m, výška mostu nad terénem 1,95 m. Nosná konstrukce mostu je dvoutrámová ocelobetonová spřažená, podélné trámy jsou z ocelových profilů příčného řezu I výšky 330 mm. Nosná konstrukce je uložena na ocelová ložiska. Opěry jsou založeny na železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilotách prům. 600 mm a délky 6 m. Opěry a křídla jsou z monolitického betonu. Zábradlí ocelové je o výšce 1,1 m. Izolace mostovky je celoplošná přímopojížděná.