I/43 Brněnec, zvýšení BESIP na vjezdu od Svitav

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
a Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2016 – 08/2016

Finanční objem provedených prací: 3 923 694,- Kč bez DPH a 296 035,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti v úseku křižovatky I/43 s II/363 – výstavba ochranných a dělících ostrůvků,úprava chodníků, rekonstrukce vozovky.