I/2 Přelouč – průtah, OŽK

Objednatel: SAPA-LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto

Termín zhotovení díla: 05/2014 – 09/2014

Cena díla: 4 800 000,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Obnova živičného krytu (OŽK) na průtahu silnice I/2 Přeloučí (km 72,833 – 73,553). Součástí stavby byla nezbytná úprava vedlejších ploch a rozjezdů křižovatek sil II/333, III/32214 a 32211 a křižovatek místních komunikací.