Změna smluvních vztahů od 1. 5. 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi Vám jménem společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. poděkovat za dlouholetou spolupráci a podporu.

V důsledku nepříznivého vývoje na trhu dopravních staveb se nicméně management mateřské společnosti MADOS MT s. r. o. rozhodl k vnitřní reorganizaci skupiny, jejíž součástí je i výrazné omezení činnosti dceřiné společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. S účinností od 1. 5. 2022 převezme veškeré pohledávky a závazky společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. společnost MADOS MT s. r. o. Sídlo společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. se stane včetně stávajících zaměstnanců provozním střediskem společnosti MADOS MT s. r. o.

Žádáme Vás tímto o součinnost a trpělivost související se zmíněnými organizačními změnami. Jedná se zejména o co možná nejrychlejší ukončení stávajících smluvních vztahů společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. a jejich převod na společnost MADOS MT s. r. o. V této věci budete vzápětí kontaktováni našimi zaměstnanci.

Společnost MADOS MT s. r. o. do budoucna preferuje zasílání faktur v elektronické podobě na následující emailové adresy:

S pozdravem

Ing. Irena Andršová

Výkonná ředitelka, prokuristka společnosti MADOS MT s. r. o.

Členka představenstva společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.