Archiv autora: iandrsova

I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 07/2017

Finanční objem provedených prací: 5 899 802,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky na estakádě a demolice litého asfaltu, hydroizolace a vyrovnávací betonové desky nosné konstrukce mostu. Provedení nové vyztužené vyrovnávací betonové desky, pečetící vrstvy, hydroizolace, mostních odvodňovačů, litého asfaltu a asfaltobetonového souvrství včetně VDZ.

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 06/2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce mostu v majetku města Litomyšl na nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Jednalo se zejména o odtěžení souvrství vozovky a mostu až na vodorovnou nosnou konstrukci mostu, demolice římsy. Provedení nové vyrovnávací železobetonové vrstvy na nosné konstrukci mostu, pečetící vrstvy z epoxidu a nové hydroizolace z asfaltových pásů. Okolo opěr mostu byly provedeny nové drenáže z flexibilních trub včetně obetonování a zásypu ze štěrkodrtě. Byla vybudována nová železobetonová římsa, na kterou bylo připevněno renovované kovové zábradlí na patních deskách. Pod mostem bylo provedeno otryskání a reprofilace stávajících železobetonových konstrukcí včetně ochranných nátěrů.

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Objednatel: ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2016 až 05/2017

Finanční objem provedených prací: 12 230 028,- Kč bez DPH

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice

Stručný popis provedených prací:

Frézovaní komunikace I/14, sanace podkladních vrstev betonovou stabilizací a pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky včetně spojovacích postřiků a asfaltových zálivek pracovních spár.