Archiv autora: iandrsova

I/43 Štíty průtah

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 08/2017 až 09/2017

Finanční objem provedených prací: 4 419 290,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky I/43 v tl. 5 cm a pokládka nové obrusné vrstvy.

I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 4.4.2017 až 3.7.2017

Finanční objem provedených prací: 5 899 802,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky na estakádě a demolice litého asfaltu, hydroizolace a vyrovnávací betonové desky nosné konstrukce mostu. Provedení nové vyztužené vyrovnávací betonové desky, pečetící vrstvy, hydroizolace, mostních odvodňovačů, litého asfaltu a asfaltobetonového souvrství včetně VDZ.

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2017 až 8.6.2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

 

Stručný popis stavby:

Odkrytí stávajícího mostu a provedení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, pečetící vrstvy, hydroizolace, drenáží a mostní římsy včetně kovového zábradlí. Sanace betonových konstrukcí spodní stavby mostu.

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Objednatel: ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2016 až 05/2017

Finanční objem provedených prací: 12 230 028,- Kč bez DPH

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice

Stručný popis provedených prací:

Frézovaní komunikace I/14, sanace podkladních vrstev betonovou stabilizací a pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky včetně spojovacích postřiků a asfaltových zálivek pracovních spár.